VÅR HISTORIA

Redan år 1854 lades de första byggstenarna till det som skulle utmynna i GladsaxFlak AB. Det var året då Anders Håkansson bosatte sig i byn Gladsax på Österlen och öppnade en smedja. Anders Håkansson är farfar till August och Albert Andersson.

August och Albert Andersson gick 1909 i kompanjonskap och bildade Bröderna Anderssons Wagnssmedja. Inledningsvis byggdes och reparerades olika typer av hästfordon i smedjan.

Alberts tre söner Tage, Birger och Kjell övertog företaget 1950 och bildade då Aktiebolaget Bröderna Anderssons Karosserifabrik. Under mitten av 1960-talet upphörde tillverkningen av Gladsaxhytten, samtidigt lades produktionen om till i stort sätt samma verksamhet som företaget idag arbetar med.

2003 sålde Gunny företaget till Midigon AB. 2010 ändrades ägarförhållandena och en ny ägarkonstellation bildade Odikon Sverige AB som blev moderbolag till bl.a. Bröderna Anderssons Karosserifabrik. Under åren 2011-2013 förvärvade Odikon bl.a. Bollmek i Kungälv, GLK i Göteborg, S.O.S Allhydraulik i Södertälje samt öppnade upp en verkstad i Arlöv. Alla dessa bolag lades in under Aktiebolaget Bröderna Anderssons Karosserifabrik.

Då bilarna 1914 allt mer tog över transportnäringen och bröderna förändrade sin produktion byggde de en ny verkstad och samtidigt ändrades företagsnamnet till Bröderna Anderssons Karosserifabrik. Nu blev lastbilshytter tidens melodi. Gladsaxhytten blev ett välkänt begrepp för Sveriges åkare och var så under flera decennier. Hyttillverkningen förr i tiden var ett gediget hantverk, här fanns inga prefabricerade detaljer utan allt byggdes i verkstaden.

Familjen Andersson sålde företaget 1987 till Pär-Tage Gustafsson som då anställde Gunny Henriksson som VD för företaget. Året efter flyttades företaget från Gladsax by in till Simrishamn och Skansens Industriområde. Namnet GladsaxFlak började användas som produktnamn, Gunny Henriksson köpte företaget 1991 och drev det framgångsrikt i 12 år.

2015 köptes den ursprungliga delen av Bröderna Anderssons Karosserifabrik i Simrishamn ut från Odikon av AGD Magnagement AB och Lage Vinberg som då valde att ändra företagsnamnet till GladsaxFlak AB. Sen 2017 ägs GladsaxFlak AB av Lage Vinberg och Roger Axmom.

KONSTRUKTION & UTVECKLING SEDAN 1909

KONTAKTA OSS