GLADSAXFLAK AB

  • Adress: Lädergatan 5, 272 36 Simrishamn
  • Telefon växel: 0414-41 18 10

Lage Vinberg (VD)
Försäljning/Inköp/Produktion/Reklamation

VÅRA MEDARBETARE

Lars Andersson (Beredning)
Konstruktion/Inköp

Göran Malmberg (Verkmästare)
Kundmottagare/Teknisk assistans/Lager

Fredrik Lundholm (Verkstadschef)
Produktion/Kundmottagare/Teknisk  assistans el & hydraulik

Jens Lundholm (Administration)
Ekonomi/Lager