GLADSAXFLAK AB

Lage Vinberg (VD)
Försäljning/Inköp/Produktion/Reklamation

VÅRA MEDARBETARE

Lars Andersson (Beredning)
Konstruktion/Inköp

Göran Malmberg (Verkmästare)
Kundmottagare/Teknisk assistans/Lager

Fredrik Lundholm (Support)
El

Merlinda Juka (Administration)
Ekonomi/Lager