Skip Navigation Linksvarhistoria

​​​

Historik PNG.png 

 

Vår historia 

Redan år 1854 lades de första byggstenarna till det som skulle utmynna i GladsaxFlak AB. Det var året då Anders Håkansson

bosatte sig i byn Gladsax på Österlen och öppnade en smedja. Anders Håkansson är farfar till August och Albert Andersson.

 

Loga 20 tal.jpgAugust och Albert Andersson gick 1909 i kompanjonskap och

bildade Bröderna Anderssons Wagnssmedja. Inledningsvis byggdes och reparerades olika typer av hästfordon i smedjan.

 

 Loga 30 Tal.jpg Då bilarna 1914 allt mer tog över transportnäringen och bröderna förändrade sin produktion

byggde de en ny verkstad och samtidigt ändrades företagsnamnet till Bröderna Anderssons Karosserifabrik.

Nu blev lastbilshytter tidens melodi. Gladsaxhytten blev ett välkänt begrepp för Sveriges Åkare och var så under

flera decennier. Hyttillverkningen förr i tiden var ett gediget hantverk, här fanns inga prefabricerade detaljer utan allt

byggdes i verkstaden.

 

Loga 50 tal.jpg Alberts tre söner Tage, Birger och Kjell övertog företaget 1950 och bildade då

Aktiebolaget Bröderna Anderssons Karosserifabrik. Under mitten av 1960-talet upphörde tillverkningen av Gladsaxhytten,

samtidigt lades produktionen om till i stort sätt samma verksamhet som företaget idag arbetar med.

 

Loga 70 tal.jpg Familjen Andersson sålde företaget 1987 till Pär-Tage Gustafsson som då anställde

Gunny Henriksson som VD för företaget. Året efter flyttades företaget från Gladsax by in till Simrishamn och

Skansens Industriområde. Namnet GladsaxFlak började användas som produktnamn,

Gunny Henriksson köpte företaget 1991 och drev det framgångsrikt i 12 år


Loga 2009.jpg2003 sålde Gunny företaget till Midigon AB. 2010 ändrades ägarförhållandena och en ny

 ägarkonstellation bildade Odikon Sverige AB som blev moderbolag till bl.a. Bröderna Anderssons Karosserifabrik.

 

Under åren 2011-2013 förvärvade Odikon bl.a. Bolmek i Kungälv, GLK i Göteborg, S.O.S Allhydraulik i Södertälje 

samt öppnade upp en verkstad i Arlöv. Alla dessa bolag lades in under Aktiebolaget Bröderna Anderssons Karosserifabrik.

 

GladsaxFlak + Bil 2015 vit bakgrund.jpg2015 köptes den ursprungliga delen av Bröderna Anderssons Karosserifabrik i Simrishamn

ut från Odikon av AGD Magnagement AB och Lage Vinberg som då valde att ändra företags namnet till GladsaxFlak AB.

 

Sen 2017 ägs GladsaxFlak AB av Lage Vinberg och Roger Axmom. 

 

 

 

 

Sidfot Bil + gubbar PNG.png